in

53 të vd ekur brenda kamionit, familjarët va jtojnë për v iktimat: Jemi të va rfër, djali u la rgua…

Pesëdhjetë e tre persona u gjetën të vd ekur pak ditë më parë në r imorkion e një kamioni të br aktisur në San Antonio të Teksasit, 7 prej të cilëve ishin shtetas nga Guatemala.

Dy prej tyre ishin ad oleshentë. Familjarët rr ëfejnë për Zërin e Amerikës k ushtet e vë shtira ek onomike në të cilat ata jetonin dhe që i det yruan ata të nd ërmarrin këtë udhë tim të rr ezikshëm.

What do you think?

Written by Trend Live

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bëni Kujdes Kur Të Shkoni Tani Në Korçë, Ja Çfarë I Ka Ndodhur Blendi Fevziut

“Nëse s’ju pëlqen Shqipëria, pse ktheheni more? Na lini r ehat neve që je tojmë këtu në këtë “sh ëmtinë” tonë”