in

E FUNDIT/ Qeveria rrit rrogat e shqiptarëve, ja cilat kategori përfitojnë

Ditën e djeshme është publikuar në Fletoren Zyrtare vendimi i ri nga qeveria për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike. Gjithashtu janë zbardhur edhe tabelat se sa bëhen konkretisht rrogat për disa kategori në administratë, duke filluar nga titullarët, e deri te specialistët e thjeshtë.

Gazeta “Sot” sjell për lexuesin ndryshimin e pagave për çdo kategori. Më poshtë do të gjeni kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Gjithashtu do të gjeni kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” (punonjësit civilë) në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Komandën dhe Shtabin e Akademisë së Forcave të Armatosura, si dhe Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit.

Si edhe kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në rrethe Gjithashtu, qeveria ka vendosur të bëjë disa shtesa dhe ndryshime. Mësohet se janë shtuar emërtimet “Autoriteti i Sigurisë Hekurudhore”, “Autoriteti Rregullator Hekurudhor”, “Autoriteti Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve, Incidenteve Hekurudhore dhe Detare” dhe “Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas”;

Gjithashtu, emërtimi “Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes” zëvendësohet me “Akademisë së Forcave të Armatosura”, emërtimi “Agjencia e Blerjeve të Përqendruara” zëvendësohet me “Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara” dhe emërtimi “Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit” shfuqizohet. Ka ndryshime dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. Jepen në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësin në pozicionin “Përgjegjës i sektorit të gjuhëve të rralla”, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “Specialist të gjuhëve të rralla” (osmanolog, bizantolog dhe latinolog).”

Efektet, që do të rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2022, të përballohen nga fondet e miratuara për këtë vit për secilin institucion dhe të fillojnë: në momentin e emërimit apo transferimit të nëpunësve në strukturat dhe organikat e reja për Autoritetin e Sigurisë Hekurudhore, Organin Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil, Autoritetin Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil, Inspektoratin Hekurudhor Durrës, Autoritetin Rregullator Hekurudhor, Autoritetin Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore dhe Detare, Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në rrethe, Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, Agjencinë Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara, si dhe Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

What do you think?

Written by Trend Live

Leave a Reply

Your email address will not be published.

E veshur shkurt e me mbulesë arabe, Arjola shfaqet joshëse gjatë nga ‘Piramidat e Egjiptit’

LAJMI FUNDIT/ Ndryshojnë sërish çmimet e karburanteve në Shqipëri