Nuk është floriri! Ja kush janë 5 metalet më të shtrenjta në botë..!!

Nuk është floriri! Ja kush janë 5 metalet më të shtrenjta në botë..!!

Emri i këtij metali rrje.dh nga termi spanjoll ‘platino’, që do të thotë ‘a.gjend i vogël’. Është i njohur si një metal i de.ndur, i përt.hyeshëm, jo reak.tiv dhe jo gë.rry.es. Platinumi është përdorur gjerësisht në bizhuteri për sh.kak të pamjes së tij të shnd.ritshme dhe rez.iste.n. cës së madhe. Gjithashtu përdoret në stom.atologji, arm.ati.m dhe aero.nautikë. Afrika e Jugut, Rusia, Kanadaja janë ndër pro.dhuesit më të mëdhenj..

CATEGORIES
Share This